NL EN
DONEER NU!

VNG heeft gereageerd op plan Minister Blok m.b.t. inrichtingseisen DHW

21 januari 2016

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de VNG laten weten dat hij overweegt om de specifieke horeca-eisen uit het Bouwbesluit 2012 te schrappen en in het Bouwbesluit te verwijzen naar de technische voorschriften die volgen uit het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet. Het komt namelijk voor dat een ondernemer een bouwvergunning heeft voor een horecapand, maar dat hij extra maatregelen moet treffen als hij daar alcohol wil gaan schenken en daarom een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft.

Het gaat om de eisen aan de gebruiksfunctie "Bijeenkomst voor alcoholgebruik" m.b.t. minimale oppervlakte, ventilatie, plafondhoogte en sanitair e.d., die aanvullend op het Bouwbesluit 2012 worden gesteld. Vóór de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 waren de eisen van beide besluiten volledig op elkaar afgestemd. Toen speelde het huidige probleem dus niet.

De VNG pleit er in haar reactie voor om de inrichtingseisen niet alleen voor de horeca, maar ook voor slijterijen - zoals de regels rondom het sluisje tussen slijterij en supermarkt - onder te brengen in het Bouwbesluit of één van de Amvb’s onder de Omgevingswet.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zou het betreuren als de aanvullende eisen die gesteld worden in het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet zouden worden overgeheveld naar het Bouwbesluit of een Amvb onder de Omgevingswet. Hetgeen Blok voorstelt heeft duidelijk de voorkeur van STAP. De eisen in het besluit worden namelijk gesteld uit oogpunt van volksgezondheid en sociale hygiëne en passen naadloos aan op de regelgeving en de doelstellingen van de Drank- en Horecawet. In de visie van STAP passen deze eisen niet in Amvb's onder de Woningwet of de Omgevingswet, waarvoor de VNG pleit. De Woningwet en de Omgevingswet bieden onvoldoende wettelijke grondslag om dergelijke eisen te stellen. Dat is nodig i.v.m. met legaliteitsbeginsel (een bestuursorgaan mag alleen iets eisen als het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift).

conceptwijziging-van-het-bouwbesluit-ivm-dhw.pdfconceptwijziging-van-het-bouwbesluit-ivm-dhw.pdf (139 kB)

Laatste nieuws