NL EN
DONEER NU!

Motie Dik-Faber over inwerkingtreding nieuwe alcoholleeftijd aangenomen

12 maart 2013

Motie Dik-Faber over inwerkingtreding nieuwe alcoholleeftijd aangenomen Vanmiddag is in de Tweede Kamer gestemd over de motie Dik-Faber. Deze heeft betrekking op de inwerkingstredingsdatum van de recent door de Tweede Kamer aangenomen wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet waarin de nieuwe alcoholleeftijd van 18 jaar is opgenomen.

In de motie spreekt de Tweede Kamer de wens uit deze wijzigingswet in te laten gaan op 1 juli 2013, of indien niet mogelijk, uiterlijk 1 januari 2014.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl