NL EN
DONEER NU!

Castricum laat handhaving alcoholregels over aan verstrekkers

5 juli 2016

Horeca, winkels en sportverenigingen in Castricum tekenen ervoor: ze zorgen zelf voor de handhaving van de leeftijdgrens bij het verkopen of schenken van alcohol. De gemeente laat controles en boetes vooralsnog achterwege, alhoewel ze op grond van de Drank- en Horecawet daartoe wel verplicht zin.

Bij elkaar 30 alcoholverstrekkers hebben het convenant ondertekend. De deelnemers leggen een geld bedrag in (€345) en worden dan driemaal (per jaar) bezocht door mystery kids ingezet door een particulier bureau. De deelnemer krijgt telkens 1/3 deel van de inleg terug bij een goede naleving van de regels.

Burgemeester Toon Mans: "Vorig jaar scoorde Castricum slecht bij steekproeven rond de naleving. Inzet is om dat fors te verbeteren en dit convenant helpt daarbij. Met het convenant conformeren ondernemers zich aan de Drank- en Horecawet. Zo kunnen we de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren terugdringen. De deelnemers krijgen hierbij advies en ondersteuning."

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is kritisch: "Wat de gemeente Castricum doet is juridisch niet in de haak; zij zullen hun wettelijke taak tot handhaving moeten blijven uitvoeren dan wel correct moeten delegeren. Bovendien is deze werkwijze erg gunstig voor de ondernemers; ze kopen het risico van een boete van minimaal €1.360,- bij het niet naleven van de 18 jaar grens op deze manier af."

persbericht-castricum.pdfpersbericht-castricum.pdf (121 kB)

Laatste nieuws