NL EN
DONEER NU!

Zeeuwse alcoholcampagne breidt doelgroep uit

8 februari 2018

Zeeuwse alcoholcampagne breidt doelgroep uit De Zeeuwse alcoholpreventiecampagne ‘Laat ze niet verzuipen’, tot nu toe vooral gericht op de jeugd, wordt uitgebreid. Vandaag is het nieuwe plan van aanpak gepresenteerd.

De focus blijft liggen op het uitroeien van alcoholgebruik onder minderjarigen, maar er komt ook aandacht voor andere doelgroepen. De aandacht gaat naar gezinnen met een lage economische status, die vaak kampen met een combinatie van schulden, werkloosheid, relatieproblemen en gezondheidsklachten. Ook wordt ingezet op daling van alcoholgebruik bij de groep 18- tot 24-jarigen, omdat uit recente cijfers gebleken is dat 41% van de 21- tot 23 jarigen in Zeeland excessief drinkt (bingedrinken, meer dan vijf glazen bij één gelegenheid) en 10% zelfs zwaar (minimaal 25 glazen per maand of vijf keer per maand bingedrinken).

Cijfers uit de gezondheidsmonitor GGD Zeeland 2016 geven aan dat ook onder ouderen alcoholgebruik problematisch is. Zes procent van de 65-plussers drinkt zwaar (minstens eens per week zes of meer glazen per dag voor mannen, voor vrouwen vier glazen). Acht procent van de 65-plussers drinkt overmatig (mannen: meer dan 21 glazen per week, vrouwen 14). 'Laat ze niet verzuipen' onderzoekt dit jaar hoe groot het probleem is bij deze doelgroep. Ook wordt gekeken wat de juiste aanpak is.

Bronnen: omroepzeeland.nl en pzc.nl.

Laatste nieuws