NL EN
DONEER NU!

Pilot met supermarktbars en caféwinkels in de vier grote gemeenten van de baan

16 februari 2015

Pilot met supermarktbars en caféwinkels in de vier grote gemeenten van de baan Minister Plasterk neemt pilot G4 rond Drank- en Horecawet niet op in Experimentenwet.

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, schriftelijk laten weten dat hij de pilot van de G4 rond de Drank- en Horecawet niet zal opnemen in het wetsvoorstel Experimentenwet. Om de pilot doorgang te laten vinden was opname in die wet nodig. STAP is zeer verheugd dat de minister dit niet zal doen. Daarmee blijft een essentieel element van de huidige Drank- en Horecawet gehandhaafd, namelijk de scheiding tussen de verkoop van alcohol voor thuisgebruik (supermarkt, slijter) enerzijds en de verkoop voor het drinken ter plekke in de horeca anderzijds.

Achtergrond
Plasterk reageerde op de brief van STAP van 3 februari jl. waarin de noodklok werd geluid over een voornemen van de G4 te starten met een pilot waarbij op lokaal niveau zou worden geëxperimenteerd met aanpassing van de Drank- en Horecawet. STAP voorzag grote problemen met betrekking tot de volksgezondheid, extra alcoholgerelateerde overlast en een grotere druk op de handhavingscapaciteit van de gemeenten.

Eerdere steunbetuigingen
In een eerste reactie naar aanleiding van de berichtgeving van STAP waren in twee van de vier grote gemeenten inmiddels bezwaren geuit tegen deze pilot. De SlijtersUnie had aangegeven de plannen van de G4 “de wereld op z’n kop” te vinden. Ook had Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) een schriftelijke reactie op de brief van STAP gevraagd aan staatssecretaris Martin van Rijn, die verantwoordelijk is voor de Drank- en Horecawet.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl