NL EN
DONEER NU!

Wordt Alcohol and Health Forum nieuw leven ingeblazen?

5 december 2017

Wordt Alcohol and Health Forum nieuw leven ingeblazen? De Europese Commissie probeert de dialoog tussen de alcoholbranche en de gezondheidsorganisaties op het terrein van alcohol te bevorderen. Daarom bestaat het plan om het European Alcohol and Health Forum weer nieuw leven in te blazen, zij het op basis van een vernieuwde werkmethode, met (deels?) separate sessies. De afgelopen twee jaar is de Commissie hierover in gesprek geweest met alle betrokken partijen.

In juni 2015 hebben twintig gezondheidsorganisaties zich uit het Forum teruggetrokken. De aanleiding was de weigering van de Europese Commissie om een nieuwe Europese Alcoholstrategie te formuleren. De oude Europese Alcoholstrategie verliep in 2012.

De alcoholbranche is voorstander van het Forum en zegt dat het Forum zich vooral bezig houdt met preventie en niet met beleid. De NGO’s daarentegen zeggen dat je de alcoholbranche geen platform moet bieden dat hen in staat stelt het alcoholbeleid te beïnvloeden.

"We zullen ons krachtig verzetten tegen alle stappen die erop gericht zijn om het bedrijfsleven te betrekken bij het formuleren van beleid en van gezondheidsboodschappen", aldus Mariann Skar, secretaris-generaal van Eurocare. "We verwelkomen de voorstellen van de commissaris Vytenis Andriukaitis voor een nieuwe praktische regeling die erop gericht is de gezondheidsagenda prioriteit te geven en belangenconflicten te vermijden", merkt ze op. Skar heeft dit ook aan de EU-commissaris gemeld.

Bron: euractiv.com.

Laatste nieuws