NL EN
DONEER NU!

Alcoholwet en Alcoholbesluit wijzigen 1 april a.s.

1 maart 2024

Alcoholwet en Alcoholbesluit wijzigen 1 april a.s. Op 1 april 2024 wijzigen de Alcoholwet en het Alcoholbesluit. De wijzigingen zijn een uitvloeisel van het amendement van Martijn Bolkestein (VVD).

De wijzigingen betekenen dat de toetsing van het levensgedrag en de bijschrijvingsplicht van personen die alleen onmiddellijk leiding geven in slijterijen komen te vervallen. Deze personen (door Bolkestein "dagleidinggevenden" genoemd) moeten vanaf 1 april 2024 nog wel 21 jaar of ouder zijn en ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne.

Voor alle andere personen die leiding geven in horeca- en slijtersbedrijven, dus ook voor dagleidinggevenden in horecagelegenheden, verandert er niets. Zij moeten ook 21 jaar of ouder zijn en ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne. Maar zij mogen daarnaast niet onder curatele staan of van slecht levensgedrag zijn. De burgemeester toetst dat. Na die toetsing wordt hij/zij bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning.

Dat het amendement Bolkestein, dat in december 2020 is aangenomen, pas op 1 april a.s. in werking treedt is omdat in de toelichting op het amendement is opgenomen dat de wijzigingen pas in werking treden als de daarbij behorende wijziging van het Alcoholbesluit in werking treedt.

Bronnen: officielebekendmakingen.nl en officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws