NL EN
DONEER NU!

Gezondheidsincidenten uitgaande jongeren vaak alcoholgerelateerd

22 december 2016

Alcohol speelt een belangrijke rol bij de gezondheidsincidenten van jongeren die uitgaan. Het gaat dan met name om black-out/geheugenverlies, het bewustzijn verliezen ('out' gaan) of op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomen. Ook ecstasy speelt relatief vaak een rol bij gezondheidsincidenten.

Dit blijkt uit het Grote Uitgaansonderzoek 2016 van het Trimbos-instituut onder 4.905 jongeren en jongvolwassenen van 15 tot en met 35 jaar die het afgelopen jaar ten minste één keer een party-/festival of club/discotheek hebben bezocht. Zij zijn in april 2016 online geworven via sociale media kanalen zoals Facebook, waar uitgaanders zich veelal informeren over uitgaan en feesten. Het onderzoek geeft daarmee geen representatief beeld van alle uitgaande jongeren in Nederland.

Bijna alle respondenten (96%) hebben in de afgelopen maand alcohol gedronken. Met name op uitgaansavonden wordt veel alcohol gedronken. Indrinken is gebruikelijk (gemiddeld ruim 5 glazen), en tijdens het uitgaan worden gemiddeld nog eens 7 glazen alcohol gedronken.

Wat gezondheidsincidenten betreft wordt door de uitgaanders een black-out/geheugenverlies als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik het meest gerapporteerd; ruim de helft (58%) van de uitgaanders heeft dit het afgelopen jaar ten minste éénmaal meegemaakt. Dertien procent van de uitgaanders rapporteert het bewustzijn verloren te hebben als gevolg van hun alcohol- en/of drugsgebruik.

Voor black-out/geheugenverlies, 'out' gaan en terecht komen op de Spoedeisende hulp van een ziekenhuis geldt dat in de meerderheid van de gevallen alcohol is gebruikt (84%).

Bron: trimbos.nl.

het-grote-uitgaansonderzoek-2016.pdfhet-grote-uitgaansonderzoek-2016.pdf (3,54 MB)

Laatste nieuws