NL EN
DONEER NU!

Slechts 27% van de Nederlanders associeert alcohol met ongezond

3 juli 2023

Onderzoeksbureau MarketResponse verrichtte in opdracht van KWF Kankerbestrijding en de Maag Lever Darm Stichting kwantitatief onderzoek onder 1.605 volwassen Nederlanders. Er is onderzocht wat zij denken en weten over alcohol.

Uit dit representatieve onderzoek blijkt onder meer dat:
• Alcohol in onze samenleving sterk geassocieerd wordt met gezelligheid (54%) en ontspanning (39%) en minder met ongezond (27%).
• De kennis over de schadelijkheid van alcohol nog niet breed genoeg bekend is. Men denkt vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens slechts 46% ongezond tot zeer ongezond. 20% denkt zelfs dat dit gezond is. Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond.
• Volwassenen ook de keerzijde van het drinken van alcohol zien. 64% vindt alcohol een risicoproduct. Mensen denken daarbij vooral aan korte termijn issues en minder aan lange termijn gezondheidsrisico’s. Zo geeft 61% aan dat alcohol weleens tot vervelende situaties tussen mensen leidt.
• Twee derde vindt dat volwassenen bewuster moeten zijn van hun voorbeeldrol richting jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat kinderen waarvan de ouders alcohol drinken, vaker vroeg beginnen met drinken, bingedrinken of een alcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren.

Bron: gezondegeneratie.nl.

Laatste nieuws