NL EN
DONEER NU!

Alcohol en jongeren: invloed op hersenontwikkeling en op later alcoholgebruik

17 december 2018

Alcohol en jongeren: invloed op hersenontwikkeling en op later alcoholgebruik Jongeren die veel drinken laten een abnormale en versnelde afname zien van het volume van de grijze stof, met name in de frontaalkwab. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Voorafgaand aan een aantal van deze studies dronken de onderzochte jongeren nog niet of zeer weinig. Daarom is het bewijs sterk dat alcohol van invloed is op de verstoorde hersenontwikkeling.

Dit schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van VWS. Die had gevraagd om een overzicht van de stand van de wetenschap over de effecten van alcohol op de hersenen van jongeren van 12 tot 24 jaar.

Jong beginnen met drinken hangt ook samen met een grotere kans op een alcoholprobleem op latere leeftijd. Hoe vaker jongeren drinken of hoe jonger ze beginnen met drinken, hoe hoger het risico is op het ontwikkelen van een alcoholprobleem, zoals verslaving.

In ongeveer de helft van de onderzoeken doen jongeren die stevig alcohol drinken het slechter op school dan jongeren die niet drinken: ze bereiken een lager opleidingsniveau of ze verlaten de school zonder diploma. Toch concludeert de Gezondheidsraad dat het verband tussen alcoholconsumptie en schoolprestaties nog onduidelijk is. Het is in de geanalyseerde onderzoeken namelijk lastig vast te stellen in hoeverre de kans op voortijdig schoolverlaten aan het begin van het onderzoek al verschilde tussen de deelnemers. Niet is uit te sluiten dat de gevonden verbanden veroorzaakt worden door een zogenaamde ‘derde factor’, die zowel samenhangt met een hoger alcoholgebruik als met slechtere schoolprestaties, bijvoorbeeld risicozoekend gedrag. De commissie vindt ook het verband tussen alcoholconsumptie en cognitief functioneren bij jongeren nog onduidelijk.

De Gezondheidsraad concludeert tot slot dat het voor jongeren een verstandige keuze is om niet te drinken.

In 2021 is in het internationale tijdschrift 'Advances in Nutrition' een artikel verschenen over deze studie, getiteld Alcohol and Brain Development in Adolescents and Young Adults. Hier te vinden.

alcoholenhersenontwikkelingbijjongeren-1.pdfalcoholenhersenontwikkelingbijjongeren-1.pdf (776 kB)

Laatste nieuws