NL EN
DONEER NU!

Rechter: Vrees burgemeester voor openbare orde problemen niet gerechtvaardigd

6 maart 2020

Rechter: Vrees burgemeester voor openbare orde problemen niet gerechtvaardigd De burgemeester van ’s Hertogenbosch had de Drank- en Horecawetvergunning van een café ingetrokken, omdat er meermalen geschonken was aan minderjarigen. Hij vreesde dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde. Dat is een dwingende reden om een vergunning in te trekken, wat hij dan ook heeft gedaan. De horecaonderneemster ging vervolgens naar de rechter. Die wijst haar verzoek om een voorlopige voorziening toe.

Het schenken aan één, respectievelijk twee minderjarigen op 21 april en 27 oktober 2019 wettigt volgens de rechter niet automatisch de vrees dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde. Hoewel aan de burgemeester kan worden toegegeven dat de minderjarigen eenvoudig aan alcohol konden komen, gaat het echter om slechts twee incidenten waarbij slechts aan drie minderjarigen alcohol is verstrekt. Verder staat ten aanzien van de gebeurtenissen op 11 november 2019 vast dat destijds niet is geconstateerd dat in de inrichting alcohol aan minderjarigen is geschonken. Een minderjarige zei dat hij daar alcoholhoudende drank had bekomen.

De gebeurtenissen op 21 april, 27 oktober en 11 november 2019 zijn, ook in onderlinge samenhang bezien, dan ook onvoldoende om aan te nemen dat de inrichting bekend staat als een horecabedrijf waar minderjarigen eenvoudig aan alcohol kunnen komen. Wat dat laatste betreft verschilt deze zaak van de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling van 4 juli 2018 (ECLI:RVS:2018:2214). In die zaak hadden de minderjarigen namelijk zelf verklaard dat de desbetreffende inrichting bekend staat als een inrichting waar makkelijk drank aan minderjarigen wordt verstrekt. De voorzieningenrechter heeft in dit dossier dergelijke verklaringen niet aangetroffen. Op de zitting heeft de burgemeester verklaard dat hij over dit bedrijf van ouders meldingen van die strekking heeft ontvangen. De voorzieningenrechter gaat aan deze verklaring voorbij, alleen al omdat de burgemeester dergelijke meldingen niet heeft overgelegd.

De vrees van de burgemeester dat open houden van het café gevaar zou opleveren voor de openbare orde is, aldus de rechter, gezien het voorgaande niet gerechtvaardigd. Hij wijst het verzoek van de horecaonderneemster toe en treft de voorlopige voorziening dat de intrekking van de vergunning wordt geschorst tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws