NL EN
DONEER NU!

Advies NRV over 'Kennissynthese verslaving aan middelen'

17 januari 2024

De Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) heeft door ZonMw een overzicht laten opstellen van de kennis over verslaving aan middelen, waarbij ook de belangrijkste kennishiaten zijn geïdentificeerd.

De kennissynthese is uitgevoerd door het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) en de Amsterdam Medische Centra (Amsterdam UMC). Conclusies zijn:
- Verslaving heeft een enorme impact op de volksgezondheid en de maatschappij en behoort tot de aandoeningen met de grootste ziektelast en sterfte van alle psychiatrische én lichamelijke aandoeningen;
- Verslaving is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen in Nederland;
- Vergeleken met andere psychiatrische en lichamelijke aandoeningen zijn er weinig mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te financieren.

De NRV onderschrijft deze conclusies en adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een ZonMw programma Verslavingsonderzoek mogelijk te maken. Hij adviseert daarbij de mogelijkheden van medefinanciering door andere departementen te onderzoeken en na te gaan hoe (de financiering van) het verslavingsonderzoek in Europa hoger op de agenda kan komen te staan.

Tot slot adviseert de NRV de haalbaarheid van een Nationaal Fonds Verslaving te onderzoeken. Hij stelt voor om de financiering te bekostigen door een klein percentage van de accijnzen op alcohol en tabak af te dragen aan zo een fonds. Hij onderkent dat dit niet gebruikelijk is, maar wijst op het Verslavingspreventiefonds Kansspelen dat wordt gefinancierd door een uitbreiding van de kansspelheffing van 0,25% bij de aanbieders van online kansspelen.

Bron: tweedekamer.nl.

kennissynthese-verslaving-aan-middelen.pdfkennissynthese-verslaving-aan-middelen.pdf (2,02 MB)

Laatste nieuws