NL EN
DONEER NU!

Meerderheid online verkopers bezorgt alcohol aan minderjarige testkopers

19 juni 2024

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft recent een factsheet opgesteld over de naleving van de Alcoholwet door online verkopers. De wet blijkt slecht te worden nageleefd.

Tot op heden inspecteerde de NVWA enkel of online verkopers een leeftijdsvraag hanteerden en beschikten over een geborgde werkwijze. Het controleren van de naleving van de leeftijdsgrens bij de aflevering was niet mogelijk. Met een pilot is een nieuwe inspectiemethodiek toegepast. Daardoor kan nu geïnspecteerd worden of er daadwerkelijk geen alcoholhoudende drank aan minderjarigen wordt afgeleverd.

De factsheet toont de resultaten van de pilot van februari tot en met mei 2024, waarmee de nieuwe inspectiemethodiek is getest. Van de 53 online verkopers hadden 38 (72%) geen correcte geborgde werkwijze. 23 verkopers hebben aangegeven ervoor te kiezen om te stoppen met de online verkoop van alcoholhoudende drank. Na de herinspectie bleek bij de overgebleven verkopers de geborgde werkwijze te voldoen.

Daarna is bij 20 verkopers een bestelling gedaan om na te gaan of de geborgde werkwijze wordt gehanteerd en er geen alcoholhoudende drank aan minderjarigen wordt afgeleverd. 14 (70%) verkopers hielden zich niet aan de geborgde werkwijze en leverden de alcoholhoudende drank aan de testkoper af. Bij herinspecties bij deze verkopers leverden 7 (50%) bedrijven opnieuw alcoholhoudende drank aan de minderjarige testkoper.

De inspectieresultaten van deze pilot laten zien dat de meerderheid van de geïnspecteerde online verkopers van alcoholhoudende drank bezorgt aan minderjarigen.

Meerderheid online verkopers bezorgt alcohol aan minderjarige testkopers

inspectieresultaten-pilot-leeftijdsgrenscontrole-bij-aflevering-van-alcoholhoudende-dranken-bij-online-verkoop.pdfinspectieresultaten-pilot-leeftijdsgrenscontrole-bij-aflevering-van-alcoholhoudende-dranken-bij-online-verkoop.pdf (105 kB)

Laatste nieuws