NL EN
DONEER NU!

Van Rijn gaat uit van inwerkingtreding DHW 18+ op 1 januari 2014

12 april 2013

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op de aangenomen motie Dik-Faber c.s, laten weten dat de datum van 1 januari 2014 de eerstvolgende mogelijkheid is de wijziging van de Drank- en Horecawet in te laten gaan, ervan uitgaande dat de Eerste Kamer instemt met de voorgestelde wijziging van de Drank- en Horecawet.

In de motie Dik-Faber verzocht de Tweede Kamer de regering de wet zo spoedig mogelijk in te laten gaan met als uiterste deadline 1 januari 2014.

kamerbrief-over-wijziging-leeftijdsgrens-van-de-drank-en-horecawet-2.pdfkamerbrief-over-wijziging-leeftijdsgrens-van-de-drank-en-horecawet-2.pdf (90,6 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl