NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen geeft in Hoofdlijnenbrief VWS toelichting op preventieaanpak

5 maart 2022

Minister Ernst Kuipers (VWS), minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport)) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) hebben de Tweede Kamer de Hoofdlijnenbrief VWS gestuurd. Daarin staan onder meer de voornemens van Van Ooijen ten aanzien van preventie.

Van Ooijen gaat voor samen gezond, fit en veerkrachtig, met een gezonde generatie in 2040. De doelen van het Preventieakkoord blijven leidend. Voor de leefstijlthema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht wil de staatssecretaris de bestaande initiatieven intensiveren én nieuwe activiteiten ontplooien. Hij noemt daarbij specifiek verhogen van de accijns op tabak en frisdrank en ophogen van het accijnstarief op laaggradig bier zodat de bieraccijns nooit lager is dan de verbruiksbelasting op frisdrank.

Maar Van Ooijen wil de preventieaanpak ook verbreden met een extra impuls op sport en bewegen in een gezonde leefomgeving. Daarnaast wil hij zich inzetten voor een mentaal gezond Nederland, met nadrukkelijke aandacht voor de veerkracht en het perspectief voor jongeren en jongvolwassenen (in het bijzonder de kwetsbare jeugd), werkenden en personen in kwetsbare situaties.

Lokale en regionale samenwerking van de aanpak van preventie krijgt verder vorm, met afspraken over concrete doelen en resultaten.

Van Ooijen geeft aan de Tweede Kamer in maart te informeren over zijn brede preventieaanpak. In het Coalitieakkoord is daarvoor 60 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld gedurende deze kabinetsperiode.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws