NL EN
DONEER NU!

Hoe drank en drugs agressie beïnvloeden

19 juli 2012

Hoe drank en drugs agressie beïnvloeden Het Trimbos-instituut en Bureau Beke hebben in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek uitgevoerd naar agressie en middelengebruik. Het rapport geeft een actueel beeld van de beschikbare kennis over agressie en gewelddadig gedrag onder invloed van alcohol en/of drugs.

Een van de resultaten van het onderzoek is dat alcohol, amfetamine en cocaïne vanwege hun werking op de hersenen agressief en gewelddadig gedrag faciliteren. Prevalentiestudies zijn echter schaars, zeker in Nederland, omdat gegevens omtrent middelengebruik bij delicten nog niet worden geregistreerd. Uit een pilotonderzoek naar middelenregistratie door de politie bij geweldplegers, bleek het aandeel geweldsincidenten waarbij de dader onder invloed van alcohol was in de regio IJsselland 26% en in de gemeente Schouwen-Duiveland 43%. Ook in het buitenland lopen prevalenties uiteen, maar gemiddeld blijkt dat meer dan de helft van alle agressieve delicten onder invloed van alcohol wordt gepleegd.
Middelengebruik verklaart agressie niet. Geweld is het resultaat van een interactie tussen middel, persoon en omgeving. Een uitzondering daarop is het opwindingsdelier. Hierbij kan onder meer door middelengebruik extreme en ongerichte agressie ontstaan.

Bron: trimbos.nl.

de-juiste-snaar.pdfde-juiste-snaar.pdf (1,39 MB)

Laatste nieuws