NL EN
DONEER NU!

Blokhuis vertrouwt op afspraken in Preventieakkoord

17 mei 2018

Blokhuis vertrouwt op afspraken in Preventieakkoord Vandaag was er in de Tweede Kamer een overleg over het preventiebeleid. Daaruit bleek dat staatssecretaris Paul Blokhuis veel vertrouwen heeft in een goede uitkomst van de overleggen die gevoerd worden in het kader van het Nationaal Preventieakkoord.

Blokhuis verwacht dat daar duidelijke afspraken gemaakt worden aan de vier zogenaamde tafels. Hij hoopt vooral op voorstellen die mensen verleiden en stimuleren om gezond te leven. Dat kunnen vrijblijvende afspraken zijn waarbij het bedrijfsleven of de maatschappelijke organisaties toezeggingen doen, maar ook afspraken om wet- en regelgeving te wijzigen. Blokhuis kan zich ook voorstellen dat er vrijwillige initiatieven komen, maar met de afspraak dat als het geen succes wordt er wetgeving komt.

Blokhuis gaf ook duidelijk aan dat de Tweede Kamer het primaat heeft, dus uiteindelijk gaat over wat er gedaan wordt met de afspraken in het kader van het Preventieakkoord. De politiek kan plannen afkeuren en/of nieuw beleid initiëren, bijvoorbeeld besluiten tot niet in het Preventieakkoord afgesproken wetgeving. Mogelijk leidt dat tot heronderhandelen. Preventiebeleid is, zo gaf de staatssecretaris desgewenst ook toe, meer dan alleen wat er in het Preventieakkoord aan de orde is.

Ten aanzien van het onderwerp alcohol zei de staatssecretaris nog dat:
- hij nog steeds van oordeel is dat de Richtlijn Alcoholhoudende Dranken van de Gezondheidsraad uit 2015 de leidraad moet zijn. Dat betekent niet drinken of maximaal één glas per dag.
- hij vindt dat de naleving van de alcoholleeftijd onvoldoende is, alhoewel hij wel uitgaat van een verbetering sinds het eerste jaar. Blokhuis betwijfelt of je een bepaalde nalevingsnorm in de Drank- en Horecawet moet opnemen, zoals Joël Voordewind wil.
- blurring in de Drank- en Horecawet verboden is, omdat het de beschikbaarheid van alcohol verhoogt. Blurring toestaan zou de beschikbaarheid doen toenemen. Blokhuis zegde toe dit serieus in te brengen bij de Alcoholtafel. De staatssecretaris realiseert zich dat het Rijk en de VNG op dit punt niet op één lijn zitten.
- hij niets te verbergen heeft over hetgeen besproken is tijdens het DOA van 7 maart 2008. De Erfgoedinspectie doet nu onderzoek naar het mogelijk ontbrekende deel van het verslag van dat overleg. Hij wacht dit af.

Laatste nieuws