NL EN
DONEER NU!

Van Rijn beantwoordt Kamervragen n.a.v. omstreden overgangsregeling Drank- en Horecawet van de gemeente Katwijk

10 januari 2014

Van Rijn beantwoordt Kamervragen n.a.v. omstreden overgangsregeling Drank- en Horecawet van de gemeente Katwijk Staatssecretaris Marin van Rijn (VWS) heeft, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geantwoord op vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over de handhaving van de Drank- en Horecawet voor 16- en 17-jarigen, met name in Katwijk.

In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat de omstreden overgangsregeling van de gemeente Katwijk inmiddels is ingetrokken. Hij licht toe dat elke gemeente prioriteiten kan stellen over bijvoorbeeld de frequentie van de handhaving, de plaatsen waar toezicht gehouden wordt en de mate waarin bepaalde sancties worden opgelegd. Dit betekent echter – volgens de staatssecretaris - niet dat een gemeente mag afwijken van de leeftijdsgrenzen zoals die bij wet zijn vastgelegd en ook niet dat een overgangsperiode mag worden gecreëerd voor een bepaalde groep jongeren.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl