NL EN
DONEER NU!

Méér alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

17 december 2018

Vandaag verscheen het door VeiligheidNL opgestelde rapport 'Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol, Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken 2017'. De cijfers laten een gestaag toenemend aantal incidenten zien. Niet duidelijk is of, dan wel in hoeverre, deze toename kan worden verklaard uit een verbetering in de registratie van alcoholgerelateerde gezondheidsincidenten.

In 2017 zijn naar schatting 6.000 personen behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging. Onder hen waren meer mannen (60%, 3.600) dan vrouwen (40%, 2.400).

Bijna één op de vier SEH-bezoekers met een alcoholvergiftiging was jonger dan 18 jaar. Binnen de groep 12-17 jarigen was een ruime meerderheid 16 of 17 jaar. Het gaat in meerderheid (55%) om jongens. Het aantal patiënten met alcoholvergiftiging in de leeftijdsgroep 12-17 jaar is de laatste tien jaar niet significant gestegen. 69% van de SEH-bezoekers met alcoholvergiftiging uit de jongste leeftijdscategorie (tot 18 jaar) werd voor behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

In 2017 zijn naar schatting 17.800 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging, waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was. Het betreft een stijging ten opzichte van 2016 met 1.500. Deze stijging is al een aantal jaren gaande en is het grootst bij (mannelijke) patiënten van 18–24 jaar, maar is ook relatief groot in de leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar.

Bron: rijksoverheid.nl.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-1.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-1.pdf (478 kB)

Laatste nieuws