NL EN
DONEER NU!

Kaag beantwoordt Kamervragen over Afrikaanse bierpromotiemeisjes Heineken

26 april 2018

Kaag beantwoordt Kamervragen over Afrikaanse bierpromotiemeisjes Heineken Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de Kamervragen beantwoord van de leden Mahir Alkaya (SP), Anne Kuik (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) over het bericht ‘Promotiemeisjes van Heineken verkopen bier met hun lichaam’.

Uit haar antwoorden blijkt dat de minister van mening is dat de lokale context bedrijven niet ontslaat van hun verantwoordelijkheden. M.a.w. alhoewel seks in sommige delen van Afrika een transactiegoed is, mag dat voor Heineken geen excuus zijn om bierpromotiemeisjes in Afrika bloot te stellen aan seksuele misstanden en toe te staan dat zij gedwongen worden gratis het bed te delen met hun leidinggevenden. Bedrijven zoals Heineken, moeten – in de visie van de minister - juist het goede voorbeeld geven bij het voorkomen en bestrijden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verantwoordelijkheid nemen voor werknemers die (indirect) voor hen werken.

De minister laat ook weten dat de overheid geen juridische mogelijkheden heeft om Nederlandse bedrijven te dwingen tot het nemen van maatregelen tegen misstanden. Het kabinet verwacht dat bedrijven de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen naleven en spreekt hen hier geregeld op aan. Als bedrijven de OESO-richtlijnen niet naleven kan er een klacht worden ingediend bij het Nationaal Contactpunt (NCP). Het NCP draagt bij aan de oplossing van problemen die voortvloeien uit de niet-naleving van de OESO-richtlijnen.

Kaag meldt in haar antwoorden dat zij op 4 april j.l. gesproken heeft met Jean-Francois van Boxmeer (CEO Heineken). Zij heeft hem gewezen op de verantwoordelijkheid die Heineken moet nemen met betrekking tot de problematiek rondom bierpromotors en eventuele andere risico’s in de keten. Tijdens het telefoongesprek liet Van Boxmeer weten dat Heineken de kwestie als prioriteit zal gaan behandelen met het oog op preventie en aanpak. Heineken zal daarom samen met lokale werkmaatschappijen, sales promotion bureaus en andere relevante partijen verdere stappen zetten om deze misstanden aan te pakken en in de toekomst te voorkomen.

De minister laat ook weten dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken € 6,5 miljoen subsidie heeft verstrekt aan landbouwprojecten waarbij Heineken afnemer is van de oogst. Deze projecten vallen onder hetzelfde subsidiekader dat momenteel naar aanleiding van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij en door ngo’s tegen het licht wordt gehouden.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws