NL EN
DONEER NU!

Bijna helft moeders drinkt in maand voor constatering van de zwangerschap

19 juni 2017

Bijna helft moeders drinkt in maand voor constatering van de zwangerschap In de vier weken voor de constatering van de zwangerschap heeft 43% van de moeders alcohol gedronken. Gemiddeld dronken de moeders áls ze in de vier weken voor de constatering van de zwangerschap dronken, minder dan twee glazen per keer.

4,6% van de moeders heeft ook nog alcohol gedronken toen zij wisten dat ze zwanger waren, in de meeste gevallen ging het daarbij om een paar slokjes (87%). Moeders met een hoog opleidingsniveau hadden vaker tijdens de zwangerschap gedronken dan moeders met een middelbaar of laag opleidingsniveau (respectievelijk 6,3%, 2,7% en 3,5%). Ook etniciteit hangt samen met het alcoholgebruik voor de zwangerschap: westerse moeders hebben vaker alcohol gedronken in de vier weken voor de constatering van de zwangerschap (49%) dan niet-westerse moeders (20%).

De onderzoekspopulatie van de monitor Zwangerschap en Middelengebruik bestond uit 1.858 moeders die een bezoek brachten aan een consultatiebureau. In totaal zijn op 46 consultatiebureaus, verspreid over 35 gemeenten, vragenlijsten afgenomen.

factsheet-monitor-zwangerschap--en-middelengebruik.pdffactsheet-monitor-zwangerschap--en-middelengebruik.pdf (2,38 MB)

Laatste nieuws