NL EN
DONEER NU!

Merendeel gemeenten heeft nu Preventie- en Handhavingsplan

6 mei 2015

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onderzoeksbureau Intraval de Preventie- en Handhavingsplannen Alcohol geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat 80,4% van alle gemeenten een handhavingsplan hebben vastgesteld. In het merendeel van die plannen zijn alle vier de wettelijk verplichte onderdelen vermeld.

Van de op kwaliteit beoordeelde plannen is slechts één plan als goed beoordeeld, terwijl 10 voldoende waren. De overige plannen zijn matig, dan wel slecht. Met name op het onderdeel regelgeving is de kwaliteit laag.

Andere feiten uit dit onderzoek:
- 50,9% van de gemeenten stelt bij evenementen aanvullende eisen voor een ontheffing van de Drank- en Horecawet.
- 56% van de gemeenten heeft de schenktijden van de paracommercie beperkt.
- 19,6% van de gemeenten heeft een beleid op het gebied van hokken en keten.
- 47,1% van de gemeenten heeft een verbod op happy hours. Geen van de buurgemeenten geeft aan dat zij problemen ervaren a.g.v. het happy hours verbod.
- 16,5% van de gemeenten heeft een verbod op prijsacties in de detailhandel.

Bron: rijksoverheid.nl.

plannen-in-kaart-intraval-2015.pdfplannen-in-kaart-intraval-2015.pdf (1,29 MB)

Laatste nieuws