NL EN
DONEER NU!

Hoge Raad: niet binnenlaten van toezichthouder geen 'beletten van toezicht'

17 oktober 2017

Hoge Raad: niet binnenlaten van toezichthouder geen 'beletten van toezicht' Het voorkomen dat twee toezichthouders het clubhuis van een motorclub konden betreden om bepalingen gesteld bij of krachtens de APV Barneveld en de Drank- en Horecawet te controleren kan niet gezien worden als het beletten van een handeling door een ambtenaar belast met toezicht (artikel 184 Sr.).

Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad dat vandaag is gepubliceerd. Het Hof had eerder vastgesteld dat de handelingen van de toezichthouders konden worden aangemerkt als het begin van de uitvoering van hun controlebevoegdheid. En dat de verdachte de controle heeft 'belet' door te voorkomen dat zij het clubhuis daadwerkelijk konden betreden.

De Hoge Raad is het daarmee niet eens. Het is volgens de Raad bij een voornemen om het clubhuis te betreden gebleven en er is geen begin geweest van een toezichtscontrole, zodat er (nog) geen sprake is geweest van een handeling in de zin van art. 184 lid 1. De toezichthouders hadden zich ook tegen de wil van de verdachte, desgewenst met behulp van de sterke arm, de toegang tot het clubhuis kunnen verschaffen. Zij hebben daarvan echter afgezien.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws