NL EN
DONEER NU!

Hoorn gaat werken met omstreden methode Jong Preventie Proef

17 oktober 2018

Hoorn gaat werken met omstreden methode Jong Preventie Proef De gemeente Hoorn is gestart met de methode Jong Preventie Proef. Via een convenant met de gemeente en Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) kunnen sportverenigingen en horecaondernemers meedoen aan een pilot met een nieuwe manier van alcoholcontrole.

De deelnemende horecabedrijven en sportverenigingen ondertekenen een convenant samen met de gemeente. De deelnemers betalen daarnaast een borg die geheel voor deze methode wordt ingezet. Tijdens de convenantperiode van 1 jaar controleert BHBW drie keer bij de deelnemers op de naleving van de Drank- en Horecawet. Elke deelnemer betaalt daarvoor een borg van €375 (horeca) of €405 (sportvereniging). Als alle controles goed gaan dan krijgt de deelnemer de borg terug.

Een convenantpartner valt door deel te nemen aan de proef tijdelijk buiten het ‘reguliere’ gemeentelijke toezicht. Daarom heeft een aantal juristen grote twijfels over de rechtmatigheid van de inzet van deze methode. De gemeente die de Jong Preventie Proef inzet en deelnemende bedrijven en organisaties buiten het reguliere toezicht laat vallen, verzaakt immers haar toezichtstaak en laat die over aan een particulier bureau.

Bron: onswestfriesland.nl.

Laatste nieuws