NL EN
DONEER NU!

Stijging aantal alcoholdoden in Verenigde Staten

7 januari 2020

Het aantal geregistreerde alcoholgerelateerde sterfgevallen in de Verenigde Staten is de afgelopen twee decennia ongeveer verdubbeld. Dat blijkt uit een analyse van doodsoorzaakverklaringen van 16+-ers in de periode 1999-2017. Hierbij werd gekeken naar primaire en de secundaire doodsoorzaken. De studie is verschenen in Alcoholism; Clinical and Experimental Research.

Uit de analyse blijkt dat het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen onder 16+-ers in die jaren steeg van 35.914 naar 72.558. Dat is per 100.000 16+-inwoners een stijging van 50,9%, namelijk van 16,9 naar 25,5 per 100.000 16+-ers. In 2017 betrof het 2,6% van alle sterfgevallen.

Bijna de helft van de alcoholgerelateerde sterfgevallen was het gevolg van een leverziekte of een overdosis van alcohol, alleen of in combinatie met andere drugs. De percentages alcoholgerelateerde sterfgevallen waren het hoogst onder mannen, mensen van 45-74 jaar, Amerikaanse indianen en autochtone inwoners van Alaska. De grootste stijging was bij blanke vrouwen.

Omdat uit eerder onderzoek bekend is dat doodsoorzaakverklaringen vaak geen melding maken van het feit dat een overlijden alcoholgerelateerd is, zal het percentage alcoholgerelateerde sterfgevallen hoger zijn dan uit deze cijfers blijkt.

Aaron M. White I‐Jen P. Castle Ralph W. Hingson Patricia A. Powell. Using Death Certificates to Explore Changes in Alcohol‐Related Mortality in the United States, 1999 to 2017. Alcoholism; Clinical and Experimental Research (2020) 1-10. https://doi.org/10.1111/acer.14239

Bron: wiley.com.

Laatste nieuws