NL EN
DONEER NU!

Lid leescommissie proefschrift Boelema: Wel bewijs voor effecten alcohol op puberhersenen

6 december 2014

Lid leescommissie proefschrift Boelema: Wel bewijs voor effecten alcohol op puberhersenen Reinout Wiers, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie van de Universiteit van Amsterdam en lid van de lees- of promotiecommissie van het proefschrift van Sarai Boelema over het effect van alcohol op puberhersenen, plaatst dat onderzoek in perspectief.

Zijn kanttekeningen vat hij zelf aldus samen:

Er zijn aanwijzingen dat de door Boelema gebruikte testjes niet erg gevoelig waren. Die testjes vinden namelijk geen ondersteuning voor de omgekeerde relatie (kinderen met zwakke zelfregulatie gaan meer drinken), terwijl daarvoor wel veel bewijs is in de literatuur en de onderzoekers dit verband met een eenvoudig vragenlijstje wel vonden in hun steekproef. Daarom kunnen er geen sterke conclusies getrokken worden wat betreft de negatieve effecten van alcohol op de ontwikkeling van zelfregulerende hersenfuncties.

Naast deze door Boelema onderzochte functies, is er wel toenemend bewijs voor alcoholeffecten op motivationele hersenprocessen: de hersenen worden hypergevoelig voor alcohol, wat bij jongeren met zwakke zelfregulatie kan leiden tot overmatig gebruik en verslaving.

Ook buiten het bereik van dit onderzoek zijn andere negatieve effecten van alcohol genoegzaam bekend (waar Boelema in haar algemene discussie zelf ook op wijst). Denk daarbij aan de sterke relatie tussen alcoholgebruik bij jongeren enerzijds en ongelukken en agressie anderzijds en het snel toenemende verband tussen overmatig alcoholgebruik en de kans op diverse vormen van kanker.

Genoeg reden dus om aan de leeftijdsgrenzen en het beleid van drankontmoediging bij jongeren vast te houden.

Bron: volkskrant.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl