NL EN
DONEER NU!

Vragen over nieuwe boetebedragen in de bijlage van het Alcoholbesluit

22 november 2022

Drie Tweede Kamerfracties hebben staatssecretaris Maarten van Ooijen nadere vragen gesteld n.a.v. zijn voornemen enkele nieuwe boetebedragen in de bijlage van het Alcoholbesluit vast te stellen. Het gaat om boetebedragen voor overtreding van wetsartikelen die middels amendementen toegevoegd zijn aan de Alcoholwet en abusievelijk niet in het boeteoverzicht zijn opgenomen.

De VVD-fractie vraagt of het vaststellen van nieuwe boetebedragen iets betekent voor de Wet regulering blurring, waarvan de fractie verwacht nog een voorstel te ontvangen. Zij vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot deze wet.

De fractie van D66 vraagt hoe er sinds juli 2021 is omgegaan met overtredingen van de wetsartikelen, waarvan geen vast boete bedrag is vastgesteld. Zijn er andere bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen gebruikt? Tevens vragen de leden van de D66-fractie de staatssecretaris of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op dit moment genoeg capaciteit heeft om hierop te handhaven.

De leden van de PVV-fractie vinden de nota van toelichting vrij technisch van aard en vragen de staatssecretaris om een nadere uitwerking van deze toelichting. Zij willen ook meer weten over de voorwaarden waaronder een proeverij in een slijtlokaliteit mag plaatsvinden.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws