NL EN
DONEER NU!

Implementatie nieuwe alcoholleeftijd had beter gekund

5 juli 2021

In Nederland is in 2014 de alcoholleeftijd naar 18 gegaan. Een jaar daarvoor was het toezicht op de Drank- en Horecawet gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze ontwikkelingen brachten onbedoeld positieve en negatieve effecten met zich mee voor wat betreft het effect van de leeftijdsgrensverhoging. Naleving en handhaving, cruciale elementen voor optimale effectiviteit van de leeftijdsgrensverhoging, schoten nog weleens tekort.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Ruud Roodbeen (Tranzo, Tilburg University). Hij onderzocht de rol en de impact van de implementatie van de leeftijdsgrensverhoging, op naleving en handhaving.

Roodbeen: "Het stellen van een leeftijdsgrens op zich is effectief: uit internationaal onderzoek blijkt dat minder jongeren hierdoor alcohol drinken. Ook in Nederland zien we dit." Het is - zo blijkt - moeilijker geworden voor 15-jarige adolescenten om alcohol te kopen nadat de leeftijdsgrens was verhoogd.

"Aan de andere kant zie je dat cijfers rond bijvoorbeeld ‘binge drinking’ (meer dan 5 consumpties bij eenzelfde gelegenheid) stabiliseren. De effectiviteit van wetgeving ligt dus genuanceerd", stelt Roodbeen. "Er is sprake van een kloof tussen de landelijke wetgeving en de realiteit in de gemeenten, wat leidt tot onvoorziene en soms ongewenste effecten."

Om de impact van de leeftijdsverhoging te optimaliseren, moet de nadruk worden gelegd op zaken die naar verwachting de beschikbaarheid en het gebruik van alcohol bij minderjarigen zullen verminderen. Bijvoorbeeld de inzet van zelfregulerende leeftijdscontrolemaatregelen van alcoholverkopers. Daarnaast moeten zaken die naar verwachting het alcoholgebruik van minderjarigen doen toenemen worden tegengegaan. Denk aan jongeren die alcohol laten aanschaffen door een oudere vriend of familielid (secundaire verstrekking, ook wel wederverstrekking genoemd).

Bron: tilburguniversity.edu.

Laatste nieuws