NL EN
DONEER NU!

Uitvoering lokale handhaving alcoholleeftijdsgrens regelmatig in strijd met de wet

7 december 2016

Uitvoering lokale handhaving alcoholleeftijdsgrens regelmatig in strijd met de wet Sinds 1 januari 2013 staan gemeenten voor de taak toe te zien op de naleving van de Drank- en Horecawet. Over het resultaat daarvan zijn reeds enkele onderzoeken uitgevoerd. Minder bekend is op welke wijze gemeenten deze taak in de praktijk oppakken. Juriste Roxanne Sabbé, die zelf jarenlange ervaring heeft als Drank- en Horecawet inspecteur, heeft over de wettelijke basis van de door gemeenten toegepaste handhavingsmethoden een verhelderend factsheet geschreven.

De conclusie van haar studie mag opmerkelijk worden genoemd. Er zijn gemeenten die met een vorm van handhaving experimenteren die in strijd is met bestaande wettelijke kaders. Dat geldt o.a. voor gemeenten die de handhaving al of niet gedeeltelijk uitbesteden aan derde partijen en daartoe een convenant hebben opgesteld. Dat kan volgens Sabbé niet door de beugel. Daarentegen is Sabbé ronduit positief over de inzet van jeugdige testkopers bij de handhaving, een zeer tijdbesparende en efficiënte methode die volgens haar wèl mogelijk is, gezien de trends in de jurisprudentie bij vergelijkbare zaken.

factsheet-alternatieve-vormen-van-handhaving-op-de-leeftijdsgrens-alcohol-v3.pdffactsheet-alternatieve-vormen-van-handhaving-op-de-leeftijdsgrens-alcohol-v3.pdf (465 kB)

Laatste nieuws