NL EN
DONEER NU!

CBS publiceert cijfers over accijnsontvangsten 2013

4 april 2014

De opbrengsten van de bier- en wijnaccijns waren in 2013 57 miljoen euro hoger dan in 2012. De Staat ontving 25 miljoen euro méér accijns op bier en 32 miljoen euro méér accijns op wijn. Dit terwijl we uit andere bronnen weten dat de bierconsumptie vorig jaar met 3% en de wijnconsumptie met 6% is gedaald. Met andere woorden: de accijnsverhogingen 2013 voor bier en wijn betekenden méér inkomsten voor de Staat, bij een lagere consumptie.
De opbrengst van de alcoholaccijns – dat is de accijns op gedistilleerde dranken – was echter 42 miljoen euro lager dan in 2012.

Dit blijkt uit (voorlopige) cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week heeft gepubliceerd. De cijfers van het CBS geven - conform Europese voorschriften - de ontvangsten op transactiebasis, dat wil zeggen op het moment waarop de activiteit plaatsvindt waarover accijnsafdracht is verschuldigd.
Voor de duidelijkheid: het Ministerie van Financiën publiceert óók gegevens over accijnsopbrengsten en wel de kasontvangsten. Die geven echter een minder duidelijk beeld van de effecten van accijnswijzigingen.

Bron: CBS Statline.

Laatste nieuws