NL EN
DONEER NU!

Horeca dicht, uitgaansleven ging door

28 februari 2022

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het alternatieve uitgaansleven in coronatijd. Voorbeelden hiervan zijn huisfeesten, feesten in zuipketen en schuren, raves in parken, loodsen of weilanden of feestjes in afgehuurde ruimtes zoals een vakantiehuis of op een camping.

De resultaten van het onderzoek betreffen 575 bezoekers van het alternatieve uitgaansleven. Vrijwel alle deelnemers aan het onderzoek hebben de afgelopen maanden een huisfeest of feest in een studentenhuis bezocht (96,0%). Op gepaste afstand volgen een feest in zuipkeet of schuur (43,3%), een feest in een afgehuurde ruimte zoals een vakantiehuis of camping (38,4%) en een illegale rave in een park, loods of weiland (31,3%).

Voordat corona uitbrak, gingen de meeste respondenten uit in een café, kroeg, club of discotheek (81,4%) of naar een festival of evenement (55,1%). Een kleiner deel van de respondenten bracht ook voor corona vooral tijd door in het alternatieve uitgaansleven (22,8%) en 10,8% ging toen nog helemaal niet uit.

Het grootste deel van de respondenten voelt zich in over het algemeen (heel) veilig in het alternatieve uitgaansleven (81,0%). Slechts 2,4% van de respondenten voelt zich (heel) onveilig. Als reden voor het gevoel van onveiligheid worden genoemd: gebrek aan beveiliging en toezicht, aanwezigheid van ‘vreemde’ personen en alcohol- en drugsgebruik.

Meer dan de helft van de respondenten (56,7%) voelt zich even (on)veilig in het alternatieve uitgaansleven, als in het reguliere uitgaansleven. Bijna een derde voelt zich zelfs veiliger (29,0%), een kleine groep voelt zich juist onveiliger (9,6%). 4,7% heeft geen vergelijkingsmateriaal, omdat zij eerder nog niet uitgingen.

Tijdens het laatste bezoek aan het alternatieve uitgaansleven, heeft meer dan de helft van de respondenten (54,4%) ‘drugsgebruik’ gezien of meegemaakt. Verder worden ‘overlast van dronken mensen’ en ‘kleine opstootjes’ door respectievelijk 31,3% en 28,0% gerapporteerd. Op afstand volgen ‘seksuele intimidatie’ (14,1%) en ‘handel in drugs’ (10,8%). Andere voorvallen worden door minder dan 5,0% procent van de respondenten gerapporteerd.

Als het uitgaansleven weer verder opengaat, verwacht ongeveer de helft van de respondenten (50,4%) weer voornamelijk naar het reguliere uitgaansleven met cafés, kroegen, clubs en evenementen terug te keren.

alternatief-uitgaan-in-coronatijd.pdfalternatief-uitgaan-in-coronatijd.pdf (1,24 MB)

Laatste nieuws