NL EN
DONEER NU!

'Diploma Cihex leidt niet tot bijschrijving Sociale Hygiëne'

24 december 2014

'Diploma Cihex leidt niet tot bijschrijving Sociale Hygiëne' In een bericht over Cihex dat op maandag 22 december is verschenen wordt de indruk gewekt dat er naast Svh een tweede partij zou zijn wiens examen automatisch zou leiden tot bijschrijving in het register Sociale Hygiëne. "Dat is echter onjuist", zegt Ricardo Eshuis, directeur van Svh.

"Cihex claimt dat zijn diploma's recht geven op bijschrijving in het register Sociale Hygiëne. Dit is niet waar. Niet Cihex bepaalt of diploma's leiden tot een Verklaring Sociale Hygiëne en dus recht geven op vermelding in het register. Dat is aan Svh en het ministerie van VWS," laat Eshuis weten. Cihex zegt het geschil desnoods voor de rechter uit te zullen vechten.

Bron: missethoreca.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl