NL EN
DONEER NU!

Brief Eurocare en STAP aan Bruins

1 mei 2018

Brief Eurocare en STAP aan Bruins Mariann Skar heeft namens Eurocare en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, een brief gestuurd naar minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport over het zelfreguleringsvoorstel van de alcoholproducenten over de wijze waarop zij voedselinformatie willen geven aan consumenten.

Skar schrijft dat voorstel teleurstellend te vinden. Het komt niet tegemoet aan de belangen van de consument en daarmee niet aan die van de volksgezondheid. Skar vindt dat het hoog tijd is de uitzonderingspositie van de alcoholindustrie te laten varen en vanaf nu te kijken naar de belangen van de consument.

Skar heeft vier bezwaren:

In de eerste plaats presenteert de industrie geen uniforme aanpak voor de gehele branche; zij komt met verschillende voorstellen per sector (bier, wijn, gedistilleerd en cider). Bovendien laat de alcoholindustrie het aan de producenten zelf over te beslissen hoe de informatie moet worden weergegeven.

In de tweede plaats biedt het voorstel van de alcoholproducenten de mogelijkheid dat de informatie online wordt aangeboden, in de vorm van weblinks, QR-codes, barcodes etc. Consumenten hebben duidelijk aangegeven dat ze de sterke voorkeur geven aan 'on-label' informatie.

In de derde plaats wekt het voorstel de indruk dat de alcoholproducenten niet bereid zijn om de geest van de wetgeving te volgen. Het voorgestelde tijdschema is teleurstellend, dat wil zeggen dat de wijnindustrie niet voor 2021 zal beginnen met het koppelen van flessen aan de online communicatieplatforms.

Ook vreest Skar dat bij de invoering van de nieuwe regelgeving de industrie gaat eisen dat de regelgeving zeer gedetailleerd dient te zijn hetgeen tot vertraging van de invoering kan leiden zoals we ook bij de totstandkoming van regelgeving voor de tabaksproducten hebben gezien.

Skar hoopt dat Bruins ook zal vinden dat het ingediende zelfreguleringsvoorstel niet aan de vereisten voldoet en ervoor kiest dat Europese alcoholproducenten hun producten moeten afstemmen op EU-verordening 1169/2011. Tegelijkertijd moedigt zij Bruins aan om invoering te overwegen van nationale beleidsmaatregelen die een einde maken aan de huidige vrijstelling van alcoholhoudende dranken van de verplichte voedingsinformatie.

brief-over-voorstel-etikettering.pdfbrief-over-voorstel-etikettering.pdf (122 kB)

Laatste nieuws