NL EN
DONEER NU!

Alcoholregeling gepubliceerd

16 juni 2021

De nieuwe Alcoholregeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Die regeling zal 1 juli a.s. in werking treden, gelijk met de nieuwe Alcoholwet en het nieuwe Alcoholbesluit.

De Alcoholregeling bevat de uitwerking van het “sluisje” dat verplicht is tussen slijterij en andere winkels, regelt de formulieren waarmee vergunningen en ontheffingen kunnen worden aangevraagd en wijst de toezichthouders op de Alcoholwet aan.

De Alcoholregeling trekt drie ministeriële regelingen in:
1. het besluit houdende de aanwijzing van ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet (Stcrt. 1967, 168);
2. de Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013;
3. de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

De Regeling bewijsstukken Sociale Hygiëne Drank- en Horecawet 2015 blijft voorlopig wel van kracht.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Bijlage:
officielebekendmakingen.nl.

alcoholregeling---versie-staatscourant.pdfalcoholregeling---versie-staatscourant.pdf (677 kB)

Laatste nieuws