NL EN
DONEER NU!

Consultatie gestart over regeling gebruik persoonsgegevens door LADIS - LTR

19 april 2022

Vandaag is een consultatie gestart over een ministeriële regeling die de Uitvoeringsregeling Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijzigt.

Dit ter uitwerking van hetgeen is bepaald in de artikelen 30a, vierde lid, onderdelen b en c, en 30b, zesde lid, onderdelen b en c, van de Wkkgz en de artikelen 4.4 en 4.8 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

De reden voor de nieuwe artikelen 30a en 30b van de Wkkgz, is het opnemen van een verwerkingsgrondslag voor persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, ten behoeve van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) met gegevens over verslaving(szorg) en de Landelijke Trauma Registratie (LTR) met gegevens over traumazorg.

Ook is met deze artikelen geregeld dat zorgaanbieders die verslavingszorg verlenen en zorgaanbieders die acute zorg verlenen verplicht zijn alle noodzakelijke (persoons)gegevens, waaronder gegevens over de gezondheid, voor de in de artikelen 30a en 30b opgenomen doelen te verstrekken.

Tot 17 mei a.s. kan op het ontwerp van de ministeriële regeling worden gereageerd.

Bron: internetconsultatie.nl.

Laatste nieuws