NL EN
DONEER NU!

Pleidooi voor mondiaal kaderverdrag alcoholbeleid

4 mei 2019

In het gerenommeerde tijdschrift The Lancet van deze week staat een pleidooi van twee Chinese epidemiologen voor een mondiaal kaderverdrag ter zake alcoholbeleid, vergelijkbaar met het reeds bestaande mondiale kaderverdrag tabaksbeleid. Recent werd hiervoor ook gepleit in een preadvies van de Vereniging van Gezondheidsrecht.

Een Framework Convention for Alcohol Control is gerechtvaardigd nu hoe langer hoe duidelijker wordt* dat matig alcoholgebruik niet gezond is voor hart en bloedvaten, iets dat tot voor kort op grond van conventionele epidemiologische onderzoeken gedacht werd. Dat idee dat alcohol positieve gezondheidseffecten heeft, leidde tot een epidemie van alcoholgebruik, vooral omdat de alcoholbranche drinken vanwege het cardiopreventieve effect ging promoten. Als gevolg van de conventionele epidemiologische onderzoeken wordt de ziektelast als gevolg van alcoholgebruik onderschat.

Alcoholbeleid is complex en er is een krachtiger beleid vereist. De alcoholindustrie doet het momenteel goed en zou op een vergelijkbare manier moeten worden gereguleerd als de tabaksindustrie. Daarom is een kaderverdrag voor alcoholbeleid wenselijk. De auteurs dringen er bij de World Health Organization op aan om het proces om tot zo’n kaderverdrag te komen zo snel mogelijk in gang te zetten, gekoppeld aan epidemiologisch onderzoek naar alcoholgebruik. Zij vinden dat we moeten leren van het tabaksbeleid en gezamenlijk moeten pleiten voor een kaderverdrag alcoholbeleid.

*De auteurs, Yeung en Lam, noemen hier met name het met behulp van mendeliaanse randomisatie uitgevoerde onderzoek van Millwood en collega’s en de Global Burden of Disease-studie.

Bron: thelancet.com.

Laatste nieuws