NL EN
DONEER NU!

Twentse jeugd drinkt sinds coronacrisis weer meer

14 april 2021

Twentse jeugd drinkt sinds coronacrisis weer meer Het alcoholgebruik van Twentse jongeren is in het coronajaar flink toegenomen. Dat blijkt uit de extra Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD Twente in het najaar van 2020 uitvoerde.

Ruim 5.300 jongeren uit klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs in Twente vulden een vragenlijst in via school. De resultaten zijn vergeleken met het onderzoek in 2019, om de gevolgen van de coronacrisis op jongeren in beeld te brengen.

Na een jarenlange dalende trend stijgt het percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken weer snel. Ook zijn zij weer eerder alcohol gaan drinken. Waar in 2019 38% van de jongeren uit klas 2 wel eens alcohol had gedronken is het percentage in 2020 gestegen naar 52%. Het aantal meisjes dat aan bingedrinken doet - minstens vier glazen alcohol op één avond - steeg tot bijna een derde. In 2019 was dat nog een kwart. De stijging in alcoholconsumptie lag op het Twentse platteland hoger dan in het stedelijk gebied.

Er werd vóór corona in Twente al veel door jongeren in de thuissituatie gedronken. Uit de Gezondheidsmonitor 2019 bleek al dat meer dan 50% van de jongeren die alcohol drinkt, het thuis of bij anderen thuis drinkt. Ook keurt 41% van de ouders het alcohol drinken goed. "De overheid heeft altijd stevig ingezet op het inperken van drankverkoop aan minderjarigen in sportkantines, horeca en detailhandel. Nu is het tijd dat Twentse ouders thuis goede afspraken gaan maken", aldus de epidemioloog van de GGD. "Jongeren die duidelijke regels hebben gemaakt met hun ouders, drinken minder vaak."

Bronnen: ggdtwente.nl, rtvoost.nl en rtvoost.nl.

Laatste nieuws