NL EN
DONEER NU!

Oproep Initiatiefgroep Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg

19 mei 2021

Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord is noodzakelijk om de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland nu écht te verkleinen. Dat is de oproep die de Initiatiefgroep Preventieakkoord vandaag doet in zijn brief aan de informateur.

De Initiatiefgroep Preventieakkoord, waarin zo’n 20 organisaties samenwerken, heeft concrete voorstellen voor de verbreding, verdieping en verankering van het Nationale Preventieakkoord uit 2018. De partijen signaleren dat corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg.

Aandacht voor ieders woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede en schulden kan voorkómen dat we zorg nodig hebben, en daar doet de Initiatiefgroep diverse voorstellen voor. Een belangrijk aanvulling op de thema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht moet worden: mentale gezondheid.

De initiatiefgroep Preventieakkoord is een brede maatschappelijke coalitie van organisaties. De deelnemende organisaties zijn onder meer: GGD GHOR Nederland, Federatie voor Gezondheid, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, RVS, VNO-NCW, Noaber, de Nederlandse GGZ, VNG, KNMG, Pharos, Mbo Raad, van Leer Foundation, Patiëntenfederatie Nederland en NOC*NSF.

Bron: ser.nl.

naar-een-gezond-en-vitaal-nederland.pdfnaar-een-gezond-en-vitaal-nederland.pdf (380 kB)

Laatste nieuws