NL EN
DONEER NU!

KHN gaat lobbyen “voor een betere Alcoholwet”

27 november 2019

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft laten weten het nieuwe wetsvoorstel Drank- en Horecawet, dat afgelopen week aanhangig is gemaakt, een stap in de goede richting te vinden. KHN vindt echter wel dat er belangrijke zaken voor de horeca zijn die ontbreken of beter moeten.

In de nieuwe wet wordt niets geregeld over BV’s van paracommerciële instellingen. Voor die BV’s moeten volgens KHN de zelfde regels gaan gelden, m.n. als het gaat om schenktijden en ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’, als voor de paracommerciele instellingen zelf.

Ook betreurt de horecasector het dat niet is ingegaan op het voorstel van KHN, en andere branches, om de administratieve verplichting te schrappen telkens de feitelijk leidinggevenden bij te schrijven op het aanhangsel bij de vergunning.

Het voorstel om gemeenten de bevoegdheid te geven om een oppervlakte-eis te bepalen in een verordening vindt KHN een ronduit slecht plan. Dit leidt tot verschillen tussen gemeenten die zowel ongewenst als onnodig zijn.

Bron: khn.nl.

Laatste nieuws