NL EN
DONEER NU!

Kabinet stelt opnieuw technische aanpassingen Alcoholwet voor

4 september 2023

Middels een voorgestelde nota van wijziging van de Verzamelwet VWS 2023 wil het kabinet opnieuw enige technische wijzigingen in de Alcoholwet doorvoeren.

Het gaat om 4 voorgestelde aanpassingen:

1. Om een dubbelverbod te voorkomen wordt voorgesteld tabaksproducten en aanverwante producten uit te zonderen van het kleinhandelsverbod in horecalokaliteiten en -inrichtingen met een Alcoholwetvergunning. De verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten blijft daar (en wordt in alle overige horeca) verboden op grond van de Tabaks- en rookwarenwet. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zal toezicht houden op dit verbod.

2. Verder wordt voorgesteld de verkoop van gehoorbeschermingsmiddelen in horecalokaliteiten en -inrichtingen met een Alcoholwetvergunning toe te staan. Er zijn immers met de brancheverenigingen afspraken gemaakt om gehoorbeschermingsmiddelen op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen op hun locaties. Deze locaties kunnen ook horecalokaliteiten en -inrichtingen zijn.

3. Volgens de Aanwijzingen van de Regelgeving mogen ten aanzien van de voordracht en ondertekening van een algemene maatregel van bestuur in de delegerende wet geen voorschriften worden gegeven. Het derde lid van artikel 44b van de Alcoholwet bevat evenwel zo'n voorschrift. Daarom wordt voorgesteld die bepaling te schrappen.

4. Middels amendementen zijn vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtlokaliteiten in de Alcoholwet opgenomen. De oppervlakte-eisen zijn daarmee weer in de alcoholregelgeving teruggekomen, maar het artikel waarin het overgangsrecht was geregeld niet. Voorgesteld wordt om het overgangsrecht weer op te nemen in de Alcoholwet.

Sandra van Ginneken, adviseur Alcoholwet van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, begrijpt dat het kabinet duidelijkheid wil scheppen over de handhaving van het verbod op verkoop van tabak in de horeca en een dubbelverbod wil voorkomen, maar vindt het raar om dan expliciet tabaksverkoop in de horeca uit te zonderen van het verkoopverbod. Dat gaat namelijk betekenen dat de Alcoholwet bepaalt dat je tabak in de horeca mag verkopen en de Tabaks- en rookwarenwet dat het verboden is.

Bron: tweedekamer.nl.

tweede-nota-van-wijziging-verzamelwet-vws-2023.pdftweede-nota-van-wijziging-verzamelwet-vws-2023.pdf (51,6 kB)

Laatste nieuws