NL EN
DONEER NU!

Onderzoek invulling amendement Bolkestein verschenen

9 november 2021

Onderzoek invulling amendement Bolkestein verschenen Op 1 juli 2021 trad de Alcoholwet grotendeels in werking. Een aantal (sub)onderdelen van de Alcoholwet, zoals het aangenomen amendement Bolkestein is 1 juli nog niet in werking getreden.

Het amendement Bolkestein gaat over het schrappen van de bijschrijving van beheerders (door Bolkestein dagleidinggevenden genoemd) van bepaalde bedrijven op het aanhangsel bij de Alcoholwetvergunning. Dat zou betekenen dat niet alle beheerders nog door de burgemeester getoetst hoeven te worden op slecht levensgedrag. Doel van het amendement Bolkestein is de administratieve lasten te verminderen. Schrappen van de verplichte toetsing kent echter risico’s, bijvoorbeeld op ondermijning, criminaliteit en slecht levensgedrag.

In de motie Bolkestein/Diertens is de regering daarom gevraagd te onderzoeken of het – in het kader van criminaliteitspreventie - op objectieve gronden zinvol is onderscheid te maken tussen beheerders van verschillende categorieën horeca- en slijtersbedrijven.

Uit het rapport blijkt dat er onvoldoende cijfers en onderzoeken zijn over ondermijning, criminaliteit en slecht levensgedrag om eventuele differentiatie in de verplichte bijschrijving mee te onderbouwen. De onderzoekers verwachten dat een onderscheid in regels voor verschillende sectoren en categorieën bedrijven geen problemen oplost, maar ze verplaatst.

Daarom suggereren zij een alternatief scenario en dat is het vervallen van de bijschrijfplicht alleen voor beheerders van slijtersbedrijven. Tijdens het onderzoek is dat het meest gesuggereerd als te overwegen mogelijkheid.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat staatssecretaris Paul Blokhuis bezien in hoeverre het schrappen van de verplichte bijschrijving van de beheerders van slijtersbedrijven juridisch onderbouwd kan worden. Een besluit hierover laat hij aan een volgend kabinet.

Bron: rijksoverheid.nl.

doelmatigheid-bijschrijven-dagleidinggevende-op-de-alcoholwet-vergunning.pdfdoelmatigheid-bijschrijven-dagleidinggevende-op-de-alcoholwet-vergunning.pdf (529 kB)

Laatste nieuws