NL EN
DONEER NU!

Wet rijden onder invloed alcohol én drugs in Staatsblad

15 oktober 2014

Er gaat een lagere alcohollimiet gelden voor automobilisten, motorrijders en bromfietsers die onder invloed van alcohol én drugs achter het stuur zitten. De wet die dat regelt is 15 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

De nieuwe bloedalcoholgehalte-limiet voor deze combi-gebruikers moet nog in een Algemene Maatregel van Bestuur worden vastgelegd, maar het zal gaan om de kleinste hoeveelheid alcohol die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal zijn op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Bron: www.eerstekamer.nl.

stb_2014_353.pdfstb_2014_353.pdf (43,9 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl