NL EN
DONEER NU!

Samenwerking tussen gemeenten in regio IJsselland kan beter

19 juli 2016

Samenwerking tussen gemeenten in regio IJsselland kan beter Gemeenten in de regio IJsselland moeten beter met elkaar samenwerken bij de aanpak van drankgebruik onder jongeren. Handhavings- en preventieactiviteiten moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dat is een van de aanbevelingen in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) door GGD IJsselland en hogeschool Windesheim.

Volgens de onderzoekers hebben zes van de elf gemeenten in de regio IJsselland de regelgeving op het gebied van alcohol en jongeren niet of nauwelijks omschreven. Op het gebied van handhaving doen gemeenten het een stuk beter. Die is in alle gemeenten redelijk tot goed. De aanpak van drankketen moet regiobreed plaatsvinden, waarbij gemeenten ideeën en informatie uitwisselen.

Op het gebied van educatie hebben alle gemeenten het redelijk tot goed voor elkaar. Volgens de deskundigen die in het onderzoek aan het woord komen, hebben ouders wel genoeg van alle adviezen die ze krijgen over alcoholgebruik bij jongeren. Informatie die ouders krijgen moet juist aansluiten op de hulpvraag. Ouders hebben juist behoefte aan hulp bij de opvoeding.

Bron: rtvoost.nl.

factsheet_evaluatie_drank_horecawet-definitief.pdffactsheet_evaluatie_drank_horecawet-definitief.pdf (1,09 MB)

Laatste nieuws