NL EN
DONEER NU!

18.900 SEH-behandelingen en 5.500 ziekenhuisopnamen na alcoholongevallen

9 december 2020

In 2019 vonden naar schatting 18.900 behandelingen op de Spoedeisende Hulp en 5.500 opnamen in het ziekenhuis plaats naar aanleiding van ongevallen waarbij voor zover bekend alcoholgebruik een factor was (bij het slachtoffer en/of een andere betrokkene). Dat blijkt uit een rapport van VeiligheidNL.

De grootste kans om wegens een ongeval met alcohol op de SEH te komen hadden personen in de leeftijdscategorie 18-24 jaar, namelijk 252 ongevallen per 100.000 Nederlanders in die leeftijd. Vooral mannen in die leeftijd lopen, met 357 SEH-behandelingen per 100.000 personen, een grote kans op een dergelijk ongeval.

Bijna drie op de tien slachtoffers werden na de behandeling op de SEH-afdeling wegens een ongeval met alcohol opgenomen in het ziekenhuis, in totaal 5.500. Dit is een relatief groot aandeel opnamen: van de overige letselslachtoffers werd in 2019 gemiddeld 16% opgenomen in het ziekenhuis. Dat geeft aan dat ongevallen waarbij alcohol betrokken is relatief vaak tot ernstig letsel leiden.

Dat blijkt ook uit de constatering dat bijna twee derde deel van de letsels (63%) die ontstonden door ongevallen waarbij alcohol een rol speelde als ernstig werd geclassificeerd volgens de MAIS2+ classificatie. Bij de overige ongevallen werd een significant kleiner deel (49%) van de letsels geclassificeerd als ernstig letsel.

Wat vooral opvalt is dat bij ongevallen met betrokkenheid van alcohol het aandeel hoofdletsel groot was (55% van de letsels) ten opzichte van het aandeel hoofdletsel bij overige ongevallen. Vooral hersenschuddingen komen relatief veel voor bij ongevallen met alcoholgebruik.

In ruim de helft van de letsels was sprake van een privé-ongeval (9.900), meestal een val (83%). In ruim een derde van de ongevallen met alcohol was sprake van een verkeersongeval (7.100), vaak een val van de fiets. Bijna één op de tien letsels waarbij alcohol geregistreerd werd ontstond door geweldpleging (1.700), vaak een slag, klap of stomp.

Van alle ongevallen met alcohol was in 9% sprake van geweldpleging, terwijl bij ongevallen zonder alcohol dit aandeel slechts 3% bedroeg. Ook het aandeel verkeersongevallen binnen de ongevallen met alcohol is met 38% opvallend groot.

Het aantal SEH-behandelingen wegens ongevallen met ernstig letsel waar alcohol bij betrokken was, is in de periode 2010-2019 significant gestegen met 89%.

Ongelukken a.g.v. alcoholgebruik zijn naar schatting verantwoordelijk voor ruim € 170 miljoen aan medische en verzuimkosten, aldus VeiligheidNL.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-seh-behandelingen-2019_3.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-seh-behandelingen-2019_3.pdf (486 kB)

Laatste nieuws