NL EN
DONEER NU!

Tweede Kamer stemt in met nieuwe Alcoholwet

1 december 2020

Tweede Kamer stemt in met nieuwe Alcoholwet De Tweede Kamer heeft vanmiddag met algemene stemmen het voorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis aangenomen om de Drank- en Horecawet te wijzigen. Ook heeft de meerderheid van de Kamerleden ingestemd met 8 amendementen op het voorstel (zie bijlage).

Wat gaat het wetsvoorstel, inclusief de amendementen, inhouden?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Volwassenen die alcohol bestellen voor minderjarigen en daarna aan hen doorgeven op voor publiek toegankelijke plaatsen (met name in de horeca) zijn voortaan strafbaar.
• Uitbreiding van het voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar geldende verbod alcohol aanwezig of voor consumptie gereed te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen.
• Prijsacties in de detailhandel, denk daarbij vooral aan de aanbiedingen in de supermarkten en bij online-shops, met meer dan 25% korting, zijn niet langer toegestaan.
• Online bestellingen van sterke drank mogen alleen worden gedaan via een website die uitsluitend producten verkoopt en diensten aanbiedt die slijterijen mogen verkopen en aanbieden.
• Online bestellingen van alcoholhoudende dranken mogen alleen worden gedaan met een aangewezen leeftijdsverificatiesysteem en middels een geborgde wijze van afleveren.
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij verordening zelf hogere vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtlokaliteiten.
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid slijters toe te staan buiten openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren.
• Gemeenten kunnen alcohol-overlastgebieden aanwijzen en daarbij passende maatregelen nemen.
• Gemeenten kunnen eisen dat commerciële verstrekkers op (party)boten en andere vervoermiddelen (bierfietsen) beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne.
• 16- en 17-jarige testkopers die werken in het kader van toezicht zijn niet meer strafbaar.
• Het toezicht op online alcoholverkoop en het verbod op stuntprijzen komt te liggen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
• De NVWA mag bij het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij onlineverkoop gebruik maken van een fictieve identiteit.
• Er komt een onafhankelijke Landelijke commissie sociale hygiëne. Die gaat een nieuw Register sociale hygiëne beheren.
• Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet wordt geschrapt. Enkele bepalingen gaan over naar de Alcoholwet. Zoals: de minimale vloeroppervlakte-eis voor één horeca- (35 m²) en één slijtlokaliteit (15 m²) en het verplichte sluisje tussen een slijterij en een andere winkel.
• In de wet komt een nieuwe begripsbepaling van 'besloten ruimte'. Daarmee wordt duidelijk dat horeca- en slijtlokaliteiten omsloten moeten zijn door scheidingsconstructies.
• 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage zijn niet meer strafbaar.
• Het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen wordt opgeheven.
• In casino's met speeltafels mag alcoholhoudende drank worden verstrekt in dezelfde ruimte als waarin de speeltafels staan.
• In de Alcoholwet en het Alcoholbesluit wordt geregeld dat alleen de beheerders van bepaalde categorieën bedrijven op het aanhangsel bij de vergunning hoeven te worden vermeld. Alleen degenen die bijgeschreven moeten worden op het aanhangsel bij de vergunning worden dan nog gescreend.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daar kan alleen vóór of tegen het wetsvoorstel worden gestemd. Aanpassingen zijn niet meer mogelijk. Als de Eerste Kamer akkoord is, treden de meeste bepalingen van de wet naar verwachting 1 juli 2021 in werking. De wet zal dan hernoemd worden naar Alcoholwet.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is kritisch over de nieuwe Alcoholwet. "De wetswijziging is in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, maar enkele veranderingen zijn daarmee in strijd. Dat komt omdat die veranderingen tot gevolg zullen hebben dat de beschikbaarheid van alcohol zal toenemen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid die gemeenten krijgen om slijters ná winkeltijd toe te staan cursussen en proeverijen te organiseren, is zo’n maatregel die haaks staat op het Nationaal Preventieakkoord." Van Dalen vindt het een slecht signaal dat de aanwezigheid van minderjarigen in slijterijen voortaan is toegestaan en dat 14- en 15-jarige stagiaires voortaan alcohol mogen schenken.

Van Dalen betreurt verder dat de Kamer ermee heeft ingestemd dat op termijn in de wet komt te staan dat niet alle beheerders meer getoetst hoeven te worden op levensgedrag en strafrechtelijk verleden. "Deze wijziging is er een week geleden ingefietst en het is echt onverstandig om niet meer alle leidinggevenden te screenen en op de vergunning bij te schrijven. Deze verandering vergroot de kans op ondermijning."

Van Dalen ziet zeker ook positieve elementen in de nieuwe wet: "Vooral het feit dat als gevolg van twee amendementen van het Kamerlid Van Gerven de huidige minimale vloeroppervlakte-eis van horeca- en slijtlokaliteiten gehandhaafd blijft is goed nieuws. Het verbod op prijsacties van meer dan 25% vind ik ook positief, hoewel het monitoren ervan erg lastig zal zijn. Het nieuwe verbod op wederverstrekking, het doorgeven in de horeca en supermarkt van drank door volwassenen aan minderjarigen, juich ik eveneens toe." De nieuwe regels voor online-verstrekkers zijn volgens Van Dalen nu nog niet goed te beoordelen. "De achterliggende gedachte is prima, maar er moet nog zoveel geregeld worden en of dat allemaal lukt voordat de wet in werking treedt? Daar heb ik een hard hoofd in."

overzicht-aangenomen-amendementen.docxoverzicht-aangenomen-amendementen.docx (46,0 kB)

Laatste nieuws