NL EN
DONEER NU!

Europese landen falen in aanpak alcohol als katalysator voor duurzame ontwikkeling

4 mei 2022

Een nieuwe studie, verschenen in PLoS One, laat zien dat de meeste Europese landen alcoholbeleid niet inzetten als katalysator om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen.

In de studie van Sperkova, Anderson en Llopis wordt onderzocht of en zo ja hoe 32 Europese landen alcoholschade beschrijven en in hoeverre zij aangeven dat alcoholbeleid kan bijdragen aan het bereiken van hun duurzame ontwikkelingsdoelen. Daartoe werden de vrijwillige nationale rapportages (VNR's) van deze landen, zoals ingediend bij het High Level Political Forum tussen de jaren 2016 en 2020, aan een nadere analyse onderworpen. Er werd vooral gekeken of de landen alcohol hadden vermeld bij Doel 3 (goede gezondheid en welzijn) en welke alcoholindicator zij gebruiken.

Uit de analyse bleek dat 9 landen (28,1%) alcohol niet in hun rapportages hadden meegenomen. Slechts 8 landen (25%) noemden een of meer erkende kosten-effectieve beleidsstrategieën om alcoholschade te verminderen en slechts 3 landen (9,3%) gingen expliciet in op de impact van alcohol op andere doelen dan Doel 3. Slechts 5 landen verwezen naar indicator 3.5.2: hoogte van de alcoholconsumptie per hoofd van de volwassen bevolking. Veel van de overige landen gebruikten een reeks terminologieën in plaats van alcoholgebruik per hoofd van de bevolking, waaronder "overmatig gebruik van alcohol", "zwaar gebruik", "te veel alcohol", "schadelijke alcoholconsumptie" en "gebruik onder jongeren".

De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat diverse andere gevolgen van alcoholgebruik niet meegenomen zijn bij het formuleren van beleidsmaatregelen om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Zo wordt alcoholgebruik niet geassocieerd met geweld (SDG 5 en 16), wordt niet vermeld dat het bijdraagt aan ongelijkheid (SDG 5 en 10), de economische groei belemmert (SDG 8), duurzame consumptie verstoort (SDG 12) en een negatieve impact heeft op het milieu (SDG 13 en 14).

Sommige landen kiezen voor ineffectieve maatregelen om het alcoholgebruik te verminderen, zoals educatieprogramma's en bewustmakingscampagnes gericht op de individuele leefstijl van burgers. Dit type maatregelen wordt niet aanbevolen in de Global Alcohol Strategy van de WHO, een document dat alle onderzochte landen overigens in 2010 wel hebben aanvaard.

Sperkova, K., Anderson, P. and Llopis, E.J. (2022) Alcohol policy measures are an ignored catalyst for achievement of the sustainable development goals. PLoS ONE 17(2020) 5: e0267010. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267010

Bron: plos.org.

Laatste nieuws