NL EN
DONEER NU!

Kamerbrief over aanpak problematisch alcoholgebruik: vooral campagnes en onderzoek

26 oktober 2023

Kamerbrief over aanpak problematisch alcoholgebruik: vooral campagnes en onderzoek Vandaag heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen een brief naar de Kamer gestuurd over zijn aanpak van problematisch alcoholgebruik. Het betreft vooral campagnes en onderzoek.

Zo zullen de integrale preventieve programma’s en acties van partijen om jongeren te beschermen worden gecontinueerd. Denk aan 'NIX18' en de 'NIXzonderID'- en de 'NIX wel zo Sportief'-campagnes. Ook blijft VWS investeren in preventieve aanpakken zoals 'Helder op School' en 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving'.

Verstrekkers hebben Van Ooijen gezegd dat ze zich blijven inspannen voor een betere naleving van de leeftijdsgrens en dat ze samen met de alcoholproducenten hun inzet op NIX18 willen intensiveren. Supermarkten willen alcoholmarketing met een funfactor uitbannen. Producenten zetten in op het verminderen van ongewenste alcoholmarketing op sociale media, onder meer via TikTok.

Van Ooijen richt zich verder - samen met een aantal gezondheidsorganisaties - op kennisvergroting en bewustwording van de schadelijke effecten van alcoholgebruik. Hij doelt daarbij op campagnes als 'Dry January', 'IkPas' en 'Zien drinken, doet drinken'. Ook ondersteunt VWS de kenniscampagne 'Op je gezondheid?' van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) over de relatie tussen alcohol en kanker. Bovendien wordt geïnvesteerd in voorlichting via de publiekskanalen van het Trimbos-instituut.

De staatssecretaris kondigt ook diverse onderzoeken aan. Onderzoeks- en adviesbureau Panteia is opgedragen om de komende jaren reclame en marketing voor alcohol en ongezonde voeding te monitoren. De Gezondheidsraad is gevraagd om advies over alcoholconsumptie en gezondheid en actualisering van de huidige richtlijn. Het RIVM zal een nieuwe maatschappelijke kosten-baten analyse voor alcohol uitvoeren. Ook rekent het RIVM momenteel door wat het effect is van de huidige inzet op de doelen met betrekking tot problematisch alcoholgebruik voor 2040. Deze doorrekening zal in december naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Tot slot meldt Van Ooijen voornemens te zijn onderzoek te laten doen naar de naleving van de regels met betrekking tot dronkenschap en hoe de naleving van deze regels verbeterd kan worden.

De staatssecretaris sluit zijn brief af met de constatering dat de cijfers zorgwekkend blijven en niet of nauwelijks dalen, met name het alcoholgebruik onder jongeren. De schade die alcohol veroorzaakt, zowel voor het individu als de maatschappij, is enorm. Deze ontwikkeling moet volgens Van Ooijen gekeerd worden. Sinds 2021 liggen er voorstellen van het RIVM die zich richten op het verhogen van de prijs, het beperken van marketing en het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol. De Alcoholtafel was niet eensgezind over nieuwe maatregelen en is daarom beëindigd. De staatssecretaris vindt het hoopgevend dat alle partijen hun acties voortzetten en soms intensiveren.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws