NL EN
DONEER NU!

Restaurant verkoopt meer wijn bij gebruik grotere glazen

17 juli 2019

Een restaurant in Cambridge, Engeland, verkocht 12,6% meer wijn bij gebruik van glazen van 350 ml, dan bij glazen van 290 ml. Gebruik van glazen van 450 ml in plaats van 350 ml had 6,3% effect.

In één bar ging het verkochte dagelijkse wijnvolume 21,4% omhoog bij gebruik van glazen van 450 ml, vergeleken met glazen van 350 ml. Dit effect werd niet waargenomen in een andere onderzochte bar. Daar daalde de wijnverkoop met 6,9%.

Dat blijkt uit een serie onderzoeken, uitgevoerd in een restaurant en twee bars in Cambridge, Engeland. De studie had tot doel om het effect van de glasgrootte in horecagelegenheden op de dagelijkse wijnverkoop vast te stellen. Uit eerder onderzoek bleek dat de omvang van het wijnglas van invloed is op de verkoop van wijn in bars, waarbij meer wijn wordt verkocht wanneer deze in grotere glazen wordt geserveerd.

De resultaten repliceren deels deze eerdere onderzoeken. Maar er blijft onzekerheid bestaan over de omvang van het effect en of het in elke horecagelegenheid optreedt.

N. Clarke, R. Pechy, M. Pilling, G.J. Hollands, E. Mantzari and Th.M. Marteau. Wine glass size and wine sales: four replication studies in one restaurant and two bars. BMC Research Notes (2019) 12, 426. https://doi.org/10.1186/s13104-019-4477-8.

Bron: springer.com.

Laatste nieuws