NL EN
DONEER NU!

Blok: “Minder grote alcoholcontroles door social media”

2 februari 2017

De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, heeft vandaag vragen beantwoord van de Kamerleden Martijn van Helvert en Madeleine van Toorenburg (beiden CDA) over alcoholcontroles in het verkeer. Toevallig bleek óók vandaag dat het aantal geregistreerde alcoholcontroles de afgelopen drie jaar is gehalveerd. In 2013 waren dat er nog 6.025, vorig jaar bleef het aantal steken op 3.097.

Uit de antwoorden van Blok op de Kamervragen blijkt dat het juist is dat het aantal geregistreerde alcoholcontroles de afgelopen jaren een dalende trend laat zien. Dat is deels omdat grote alcoholcontroles door het gebruik van social media minder effectief zijn geworden. Bestuurders waarschuwen elkaar via Twitter en Facebook en zo weten mogelijke overtreders de statische controles eenvoudig te ontwijken.

Daarom zet de politie bewust minder in op deze grote alcoholcontroles en wordt meer de nadruk gelegd op individuele controles. Het registreren van individuele controles, waarbij ook getest wordt op het gebruik van alcohol, is niet verplicht. Individuele controles worden derhalve niet altijd in het systeem geregistreerd.

Bronnen: nos.nl en officiëlebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws