NL EN
DONEER NU!

WRR: Zet in op gezondheidswinst

27 augustus 2018

WRR: Zet in op gezondheidswinst Vandaag presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de policy-brief ‘Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen’. De WRR stelt voor het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven.

Het preventiebeleid kan een nieuwe impuls krijgen door het gezondheidspotentieel centraal te stellen. Dit potentieel kan worden uitgedrukt als de gezondheidswinst die behaald kan worden of het gezondheidsverlies dat vermeden kan worden. Om zo veel mogelijk gezondheidspotentieel te verzilveren stelt de WRR de volgende prioriteiten voor:
• nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar);
• extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lage sociaaleconomische status);
• keuze voor drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, overgewicht als gevolg van een ongezond eet- en beweegpatroon, en problematisch alcoholgebruik.

De WRR wijst erop dat de wetenschap een ‘alcohol harm paradox’ toont. Dit is het gegeven dat de hoge SES-groep weliswaar meer alcoholgebruik rapporteert, maar dat de lage SES-groep het meest getroffen wordt door ‘alcohol related harms’, voornamelijk vanwege binge drinking. Voor beide groepen valt er dus nog veel te winnen.

De WRR pleit hiernaast voor verkenning van psychische gezondheid als nieuwe en urgente prioriteit. In termen van ziektelast zijn psychische aandoeningen een nog groter probleem dan roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. Het lijkt erop dat het aantal mensen met psychische problemen eerder zal groeien dan afnemen. Depressie en angstklachten komen vaker voor bij mensen met een lagere SES. Bovendien worden ze in toenemende mate bij jongeren gesignaleerd.

Tot slot is het belangrijk te investeren in onderzoek en monitoring. Er is nog te weinig bekend over de effecten van beleid en interventies om het aanwezige gezondheidspotentieel te realiseren. En al helemaal niet uitgesplitst naar diverse kwetsbare groepen.

Bron: wrr.nl.

pb007_sociaaleconomischegezondheidsverschillen-1.pdfpb007_sociaaleconomischegezondheidsverschillen-1.pdf (1,76 MB)

Laatste nieuws